Kontakt

Taxreo sp. z o.o.

spółka doradztwa

podatkowego nr 521

     

ul. Długa 46 lok. 4

31-146 Kraków

    12 349 02 58

Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego

dla Krakowa-Śródmieścia

KRS 0000585104

NIP 6372196729

REGON 362969284

kapitał zakładowy 30.000 zł