11
lip

Nowa wersja JPK_FA

  Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje nowa wersja struktury logicznej jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(2).
16
mar

e-Sprawozdanie Finansowe

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe z datą sporządzenia od 1 października 2018 roku muszą mieć wyłącznie formę elektroniczną.
18
maj

Aktualizacja numeru PESEL w bazie CEiDG

Dnia 19 maja 2018 roku upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy w zakresie numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
PolandSpainEnglishGerman