18
maj

Aktualizacja numeru PESEL w bazie CEiDG

Dnia 19 maja 2018 roku upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy w zakresie numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
PolandSpainEnglishGerman