Kontakt

Taxreo sp. z o.o.

spółka doradztwa

podatkowego nr 521

     ul. Szlak 65 lok. 1009, 31-153 Kraków
    12 311 00 85
 

Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego

dla Krakowa-Śródmieścia

KRS 0000585104

NIP 6372196729

REGON 362969284

kapitał zakładowy 30.000 zł

PolandSpainEnglishGerman