Honorarium

Usługi księgowe
Wynagrodzenie za usługi księgowe uzależnione jest od ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym okresie rozliczeniowym. W indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego.

 

Usługi doradcze 
Honorarium za usługi doradcze uzależnione jest od nakładu pracy. Podstawę jego określenia stanowią stawki godzinowe. Wraz z fakturą nasz Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie wykonanych czynności doradczych. Istnieje także możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wyceną naszych usług, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

PolandSpainEnglishGerman