Obsługa prawna

Obsługa prawna

W ramach obsługi prawnej kancelaria zapewnia pełne wsparcie prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zarówno poprzez swoich pracowników, jak i poprzez kancelarie prawne, z którymi współpracujemy.

Obsługa prawna – oferta:

  • pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa, a  także w zakresie zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych,
  • przygotowywanie umów z zakresu: prawa handlowego (w tym sporządzanie umów spółek), prawa pracy, prawa własności intelektualnej,
  • przygotowanie dokumentów korporacyjnych (uchwały i protokoły zgromadzeń wspólników, uchwały i protokoły z posiedzeń zarządu),
  • przygotowanie dokumentów związanych przekształceniami, łączeniami czy podziałami spółek,
  • pomoc w zakresie postępowań z zakresu prawa karnego skarbowego,
  • doradztwo i wsparcie w zakresie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • pomoc w postępowaniach przez sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
  • pomoc w postępowaniach przed organami administracji.
PolandSpainEnglishGerman