Księgowość Kraków

Podstawowym celem kancelarii Taxreo Kraków jest odciążenie naszych Klientów.

Zdajemy sobie sprawę, że księgowość i prowadzenie ksiąg rachunkowych to czynności czasochłonne, które dodatkowo wymagają niezwykłej staranności. Jesteśmy po to, by mogli Państwo skoncentrować się na rozwoju własnej działalności – zostawiając księgowość nam.

 

 

Księgowość finansowa – oferta:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie innych deklaracji i informacji podatkowych, wymaganych przez przepisy podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów,
 • nadzór nad prowadzeniem księgowości, audyty księgowe,
 • obsługa kontroli skarbowych oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych,
 • współpraca przy wdrażaniu programów finansowo – księgowych (dostosowanie zagranicznych programów księgowych do wymogów polskich przepisów podatkowych i rachunkowych).

 

Księgowości kadrowo – płacowa – oferta:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach / deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • reprezentowanie Płatnika przed ZUS w zakresie prowadzonych spraw.
PolandSpainEnglishGerman