Doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego ze szczególnym naciskiem na zapewnienie zrozumienia potrzeb Klienta, zapewnienia mu bezpieczeństwa oraz optymalizacji finansowo – podatkowej. Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi w trakcie kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowania podatkowego, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

 

Doradztwo podatkowe – oferta:

 • analiza planowanych lub prowadzonych działań gospodarczych i ich ocenę pod kątem podatkowym, w tym w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • analiza zaistniałej sytuacji, ocenę ryzyk z tym związanych oraz wdrożenie działań naprawczych,
 • ocena umów zawieranych przez Klienta w aspekcie skutków podatkowych,
 • udzielanie konsultacji ustnych, w tym telefonicznych oraz per mail,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi, w tym w postepowaniach kontrolnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • obsługa postępowań podatkowych na wszystkich etapach sporu z organami podatkowymi,
 • przygotowanie do kontroli podatkowej, bieżącą obsługę postępowań kontrolnych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji, wsparcie w zakresie wdrażania rekomendowanych rozwiązań,
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu cen transferowych,
 • przeglądy podatkowe, w tym Tax due diligence,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
 • sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą,
 • wsparcie w zakresie postępowań o zwrot podatku VAT zapłaconego w Polsce dla podmiotów zagranicznych,
 • wsparcie podatkowe przy zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
PolandEnglishGerman