Aktualności

26
wrz

Nowy sposób rozliczeń z ZUS od 01.01.2018

1 stycznia 2018 roku zmieni się sposób rozliczania i opłacania składek ZUS.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej informacji na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl/eskladka.

PolandSpainEnglishGerman