Aktualności

23
mar

Wydłużone terminy przekazania CIT-8 oraz ORD-U za 2022 rok

Informujemy o wydłużonym terminie przekazania do organu podatkowego:

– zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 (CIT-8, CIT-8AB),

– informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

 

 

W Dzienniku Ustaw z 21 marca 2023 roku pod poz. 530 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem nie 31 marca 2023 roku, a 30 czerwca 2023 roku będzie ostateczną datą m.in. na:

– złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 (CIT-8, CIT-8AB),

– wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023 roku pod poz. 422 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

W wydanym rozporządzeniu (§ 1 pkt 1) wydłużono termin przekazania do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy. Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Nowelizacja rozporządzenia zrównuje termin złożenia ORD-U z terminem na złożenie Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby w obu przypadkach był to termin do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl

PolandSpainEnglishGerman