Aktualności

16
mar

e-Sprawozdanie Finansowe

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe z datą sporządzenia od 1 października 2018 roku muszą mieć wyłącznie formę elektroniczną.

Oznacza to, iż papierowa forma sprawozdań finansowych przestaje obowiązywać, jedyną obowiązującą wersją sprawozdania finansowego jest jego wersja elektroniczna, każdy wydruk stanowi tylko kopię sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe musi zostać przygotowane według określonej struktury logicznej i wysłane w formacie XML. Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

PolandSpainEnglishGerman