Aktualności

18
maj

Aktualizacja numeru PESEL w bazie CEiDG

Dnia 19 maja 2018 roku upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy w zakresie numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z bazy CEIDG, co uniemożliwi wykonywanie działalności gospodarczej. Wynika to z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 roku. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (DZ.U. 2015 poz.1893). Dane firmy należy zweryfikować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr: osobiście, telefonicznie, za pomocą platformy EPUAP poprzez subkonto CEIDG i, w razie potrzeby, zaktualizować.

PolandSpainEnglishGerman