Aktualności

14
sty

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2017 roku

Początek 2017 roku to szereg zmian dla przedsiębiorców. Zmiany te dotyczą m.in. ustaw o PIT, CIT, VAT oraz o rachunkowości.

  • Kwota wolna od podatku dla osób najmniej zarabiających zostanie zwiększona do 6 600 zł. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacą podatku. Dla osób zarabiających pomiędzy 11 000 zł a 85 528 zł rocznie (pierwszy przedział skali podatkowej) – kwota wolna od podatku wynosić będzie tyle, ile dotąd. Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie – kwota ta będzie ulegała stopniowemu zmniejszaniu. Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie – nie będą mieli kwoty wolnej od podatku.
  • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.
  • Firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie (do tej pory było to 1,2 mln euro).
  • Podniesiony został próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, do równowartości 250 tys. euro.
  • W zakresie podatku VAT zmodyfikowano m.in. zasady weryfikacji zwrotu podatku od towarów i usług, ograniczono prawo do zwrotu różnicy podatku w przyśpieszonym, 25-dniowym terminie, wprowadzono odpowiedzialność solidarną do kwoty 500 tys. zł pełnomocnika, który rejestruje podatnika, za jego zaległości podatkowe, zlikwidowano możliwość rozliczania się przez niektórych podatników VAT za okresy kwartalne.

Więcej w styczniowym wydaniu naszego biuletynu.

Zachęcamy do lektury!

PolandSpainEnglishGerman