Aktualności

5
sty

Od 01.01.2018 Jednolity Plik Kontrolny VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek comiesięcznego sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) i przesyłania go do urzędu skarbowego obejmuje również mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Informację o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT należy składać bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca, dotyczy to także podatników rozliczających się metodą kwartalną, tj. składających deklaracje VAT kwartalnie.

PolandSpainEnglishGerman