Aktualności

19
sty

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku

Początek 2018 roku to szereg zmian dla przedsiębiorców. Zmiany te dotyczą m.in. ustaw o CIT i PIT.

  • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, co powoduje oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne. Limit wynikający z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji. W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów nowe regulacje ograniczają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane, ale także innych kosztów finansowania dłużnego (m.in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane.
  • Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej w styczniowym wydaniu naszego biuletynu.

Zachęcamy do lektury!

PolandSpainEnglishGerman